Нос Калиакра

Nos Kaliakra (9)
Нос Калиакра се намира на 12 км югоизточно от град Каварна. Той е скалист полуостров, вдаден на около 2 км навътре в морето. Известен е като едно от най-атрактивните места по Черноморието, заради своята богата история, запазена природа и красивите панорамни гледки.

Склоновете на нос Калиакра се спускат от 60-70 м височина направо във водата. В подножието им вълните са издълбали интересни пещери и арки, до които може да се достигне само по море. В миналото тези пещери-тунели са били свързани с крепостта и през тях са се товарели и разтоварвали корабите.

 

Nos Kaliakra (9)

Калиакра е изключителен природен и археологически резерват. Заема площ от 687,5 дка и включва диви степи и уникални крайбрежни скали. Растителният свят наброява повече от 400 вида. На територията на Калиакра са установени 310 вида птици, за 100 от които се изискват специални мерки за опазване на техните местообитания. От срещащите се видове 106 са от европейско природозащитно значение. Тук гнезди и аристотелев корморан. Изключително голямо е значението на района по време на миграция, тъй като е разположен на втория по големина прелетен път в Европа – Via pontica. Над Калиакра всяка есен от август до октомври преминават огромни количества прелетни птици – повече от 29 000 щъркели, пеликани и жерави, както и над 3000 грабливи птици, включително световно застрашените видове степен блатар, ловен сокол и царски орел. В морето около носа могат да се наблюдават делфини.

 

Nos Kaliakra (14)

Първите сведения за населението на носа са от ІV в. пр.н.е., когато районът е населен от тракийското племе тиризи, вероятно и заради това първоначалното име на носа е Тиризис. По-късно крепостната стена, започната от тракийското племе, е възстановена и е издигната още една укрепителна линия. Селището се е състояло от две части – вътрешен и външен град. Първата крепостна стена отбранявала селището откъм сушата. Сега нейните останки са запазени на височина 2 м и дължина 440 м. Върху територията на външния град са разкрити останки на много сгради. И досега може да се види запазена една голяма постройка – баня, съществувала през ІV век н.е. От същото време е и една зидана засводена гробница, която е почти напълно запазена. В процеса на археологическите разкопки са открити също и няколко средновековни църкви.

 

Nos Kaliakra (13)

За първи път името Калиакра, което означава „красив нос”, започва да се споменава в ХІІІ – ХІV в. През ХІV в. българската държава се разделя на три, а Калиакра става център на най-източната част и се утвърждава като голямо международно пристанище.

Много легенди са свързани с нос Калиакра. Най-известната от тях разказва за 40 български девойки, предвождани от Калиакра, които скочили от скалите в морето, за да се спасят от османските турци. За да не се откаже някоя от тях, те сплели косите си една в друга.

 

Nos Kaliakra (13)

В една от пещерите на нос Калиакра е уреден музей, където могат да се видят много археологически находки, открити при разкопки в резервата. Сред най-атрактивните експонати е макетът на древната крепост, който демонстрира как е изглеждала в миналото.

Нос Калиакра е обявен за природен резерват през 1941г., а крепостта е обявена за архитектурен паметник на културата с национално значение през 1967 г.,

По време на национални празници нос Калиакра е осветен от мощни прожектори като се превръща в невероятно място, гарантиращо вълнуващи емоции и незабравими спомени.

Вижте повече снимки в галерията:

Leave a Reply